БАУКО е член на Международния съвет на институтите по управленско консултиране (CMC Global). Тази глобална консултантска общност обхваща 48 държави и 37 000 членове, които работят активно за утвърждаване престижа на консултантската професия, налагането на професионални стандарти и насърчаването на високи етични норми.

Като част от световното консултантско семейство БАУКО способства за обмена на ценни знания и създаването на нови бизнес възможности.