София 1000
ул. „Фритьоф Нансен“ 5
тел. 988 6110, 988 6111, 426 93 19
тел./факс 989 5343
consult9@mail.bg
consultcommerce99.com

Управител Цветанка Александрова

Дейност:
Финансови и административни системи; Управление на проекти; Икономически, маркетингови и социални изследвания; Концесионни анализи; Определяне и оценки на сервитутни права на различни видове съоръжения; Оценка и мониторинг на инвестиции в енергетиката; Оценка на финансови комбинации; Оценка на права на ползване на изградени подземни и надземни съоръжения.