София 1404
ул. „Шарл Шампо“, бл. 18, вх. А, ет. 1, ап. 1
тел. 953 3621, 953 3627
viktor.manev@mmconsult.biz

Управител Виктор Манев

Дейност:
Корпоративни стратегии и организационно развитие; Маркетинг и корпоративни комуникации; Икономически и екологични изследвания; Управление на проекти; Финансови и административни системи