София 1404
бул. „България“ №45/А
Тел. 9697 300
Факс 9697 878
office-bg@kpmg.com
home.kpmg

 

Дейност

Счетоводство, съвети в областта на международното и българското данъчно законодателство; правни услуги; бизнес анализи и оценки; съвети по придобивания и сливания, преструктуриране и финансиране, бизнес и финансово управление; съвети в областта на човешките ресурси, информационни технологии и управление на информационния риск.Гергана Мантаркова
Управляващ съдружник