София 1000 
ул. „Парчевич“ 55, ет.1, офиси 1 и 2 
тел. 981 9948, 981 9954, 981 9960 
факс 986 6744 
GSM 0888 619863; 0888 619864, 0884 849 450; 0887 368715
www.finsys-soft.com 
office@finsys-soft.comfinsys@mail.bg

Управители: д-р Никола Христович и Иванка Христович CMC

Дейност: 
Разработване, привличане на финансиране и управление на частни и публични проекти по линията на европейски и други донорски фондове; Подготовка и обосновка на инвестиционни поректи и на искания за кредити; Мениджмънт-обучение; Счетоводно обслужване; Кредитно рейтинговане; Финансов и банков софтуер; Регионални планове и анализи.