1618 София, бул. Братя Бъкстон 85, ет.2

тел: +359 888 810 110

e-mail: chruskov@bmd-bg.eu

www.bmd-bg.eu

Управител: Чавдар Русков

Дейност: Стратегическо планиране и управление; Ре-инженеринг и управление на бизнес процеси; Управление на системи и стратегии за бизнес развитие; Разработване и внедряване на системи за управление на качеството по стандартите на ISO; Разработване на задания и внедряване на ERP системи; Корпоративна стратегия и организационно развитие; Управление на международни проекти и програми.