Варна 9000
Ул. “Йоан Екзарх” 3
Тел./факс 0888 844 269
info@agenda-bg.com
www.agenda-bg.com

Управител Кристиана Казанджиева

Дейност:
Предпроектно проучване и консултиране; Подготовка на проектна документация; Разработване на проектни предложения; Управление и администриране на проекти.