София 1756
Бизнес център ADORA
ул. „Рачо Петков Казанджията“ 8
тел. 02 / 971 8930, 02 / 971 8932
факс 02 / 971 8091
office@ecq-bg.com
www.ecq-bg.com

Управител Людмил Манев

Дейност:
Разработване и внедряване на пълната гама от международни стандарти в това число Системи за управление на енергията съгласно ISO 50001:2011. Консултации за участие и изпълнение на проекти, финансирани по програми на Европейския Съюз за МСП, общини и НПО. Управление и координация на Европейски проекти.