Потърсете консултантска фирма: членовете на БАУКО могат да Ви съдействат в широка гама от бизнес области.

  Име Област на управленско консултиране Уебсайт
Агенда Стратегии и развитие, Финанси и управление на риска www
Бизнес модел дизайн Стратегии и развитие, Управление на човешките ресурси и промяната, Управление на производството и услугите, Продажби и маркетинг, Информационни технологии www
ВИНЮЗ Стратегии и развитие, Продажби и маркетинг www
Евдемония сълушънс Управление на човешките ресурси и промяната www
Европейски център за качество Стратегии и развитие, Финанси и управление на риска, Управление на производството и услугите www
ИКАП България Стратегии и развитие, Финанси и управление на риска, Управление на човешките ресурси и промяната, Продажби и маркетинг, Информационни технологии www
Инженерингсервиз-София Стратегии и развитие, Финанси и управление на риска www
Консулт комерс инженеринг Стратегии и развитие, Финанси и управление на риска www
КПМГ Стратегии и развитие, Финанси и управление на риска, Управление на човешките ресурси и промяната, Управление на производството и услугите, Информационни технологии www
ММ консулт Стратегии и развитие, Финанси и управление на риска, Управление на производството и услугите, Продажби и маркетинг www
Ню Ай Стратегии и развитие, Финанси и управление на риска, Управление на човешките ресурси и промяната www
Сибола Стратегии и развитие, Финанси и управление на риска www
ФИНСИС Стратегии и развитие, Финанси и управление на риска, Информационни технологии www
ФТА консулт Стратегии и развитие, Финанси и управление на риска www