БАУКО способства за развитието на управленското консултиране и прилагането на високи етични стандарти чрез сертифициране, повишаване на квалификацията и осигуряване на професионални ресурси.

Дейността на Асоциацията се води от Управителен съвет и комисии.

Управителен съвет

Председател: Гергана Мантаркова, управляващ съдружник, KPMG в България
Виктор Манев СМС, управител, ММ Консулт
Димитър Манов, управител, Сибола
Драгомира Шулева СМС, управител, Тугедър
Кристиана Казанджиева, управител, Агенда
Людмил Манев, управител, Европейски център за качество
Татяна Илева СМС, управител, Бизнес консултинг

Комисия по обучение и сертифициране

Председател: Драгомира Шулева СМС, управител, Тугедър
Антонина Кардашева СМС
Юлиан Узунов СМС

Оценители

Драгомира Шулева СМС, управител, Тугедър
Илиана Филипова СМС
Таня Бояджиева СМС
Юлиан Узунов СМС

Комисия по членство и етика

Председател: Татяна Илева СМС, управител, Бизнес консултинг
Весела Кръстева СМС
Людмил Манев, управител, Европейски център за качество

Комисия по финансов контрол

Председател: Никола Христович СМС, управител, Финсис
Дарина Игнатова СМС, управител, Одит консулт
Христина Василева СМС