Все още няма коментари

Една година от приемането на ISO 20700

Международната консултантска общност отбелязва една година от приемането на ISO 20700: Ръководство за управленско консултиране.

На събитие, организирано от Международния съвет на институтите по управленско консултиране (CMC Global) на 6 юни 2018 г. във Виена, представители на организации от целия свят „насочиха прожекторите“ към управленското консултиране и стандарта ISO 20700.

Акцент бе поставен върху функцията на стандарта не да регулира професията, а да предостави ясна информация на пазара за нейните компоненти, както и да повиши разпознаваемостта и престижа на консултантската професия.

Разработен така, че да е от помощ както за консултантите, така и за клиентите, стандартът ISO 20700 се основава на най-добрите практики от света на управленското консултиране и включва препоръки за подобряване на цялостния процес по предоставяне на тези услуги. Повече за стандарта вижте тук.

На събитието БАУКО бе представлявана от председателя на Управителния съвет Гергана Мантаркова.

Публикувай коментар